26 września 2015

120. Origami modułowe - dziwne hobby / Origami 3d - strange hobby

Witajcie,
Dzisiaj chciałabym poruszyć bardzo ważny temat dotyczący nie tylko origami 3d, ale również każdej innej dziedziny hobbistycznej.


Czy zdarzyło się wam kiedyś usłyszeć kilka przykrych słów na temat swojego hobby? Czy pojawiali się ludzie, którzy wyśmiewali wasze zainteresowania?
Nie ukrywając mnie spotkało to kilka razy. W moim otoczeniu znajdowały się osoby, które lubiły sobie pożartować z mojego zamiłowania do składania papieru, i w sumie nie byłoby nic w tym złego, ale systematycznie powtarzające się te schematy w konsekwencji wpływały negatywnie na moje samopoczucie.


Jak sobie z tym radzić?

Niestety nie ma złotego środka, dzięki któremu możemy wszystko zmienić, za pomocą pstryknięcia palcami. Jest to mozolny proces, z którym trzeba sobie poradzić samodzielnie.

Należy przede wszystkim uzmysłowić sobie jeden fakt: Ludzie tylko i wyłącznie naśmiewają, żartują lub krytykują z Twoje zainteresowania, ponieważ Ci zazdroszczą. Sami nie mają odwagi lub chęci podjęcia jakiegokolwiek hobby, więc starają zniechęcić i Ciebie.

Powyżej przedstawiłam same negatywne skutki, oczywiście jest też wiele osób, dla których Twoje prace są wspaniałe, przepiękne i godne podziwu. Dlatego takie pochwały trzeba chwytać i umieszczać głęboko w swoim sercu, by zakorzeniły się na tyle mocno, że późniejsze usłyszenie kilku przykrych słów nie zrobi na Tobie żadnego wrażenia i odejdzie szybko w niepamięć. 

Sztuka składania papieru jak również inne odmiany rękodzieła, których się podejmujesz mają sprawiać przyjemność tylko i wyłącznie Tobie. Jeśli Ty będziesz czerpał z nich radość, nic innego nie będzie miało znaczenia. 


No i w końcu najważniejsze.

Czy origami modułowe to dziwne hobby?

Origami 3d to rodzaj rękodzieła taki sam jak każde inne hobby. Jedni uwielbiają zbierać znaczki, inni rzeźbią w drewnie lub malują na płótnie. Sztuka składania papieru w porównaniu do takich zainteresowań nie jest czymś zupełnie odrębnym, może nieco innym, ale w tym tkwi jej urok.

Jeśli zapytasz kogoś, kto jest w pełni poświęcony tej sztuce zrozumiesz, że papier to nie tylko środek piśmienniczy. Papier to też podstawa do tworzenia wspaniałych prac, a ich wykonanie wcale nie jest takie proste, jakby się z początku mogło wydawać.

*****************************
 
Hello, Today I would like to raise a very important issue for not only origami 3d, but also any other  hobby area. Did it happen to you sometime hear some harsh words about your hobby? Will there be people who mocked your interest? Admittedly happened to me a few times. In my neighborhood there were people who liked to make fun of my love to make paper works, and in total there would be nothing wrong with that, but steadily repeated these schemes consequently negatively affect my mood.  How to deal with it?
Unfortunately, there is no happy medium through which we can all change, using a clicking fingers. It is a painstaking process that you will need to cope alone. It should first of all realize one fact: People only mock, tease or criticize your interest because they are jealous. They do not have the courage or willingness to undertake any hobby, so try and discourage you. 
Above I presented the negative effects, of course, there are many people for whom your works are wonderful, beautiful and admirable. Therefore, such accolades have to pick and place deep in your heart to take root so strongly that subsequent to hear some harsh words will not make any impression on you and go away quickly forgotten. 
The art of folding paper as well as other varieties of handicrafts, which they are making to give pleasure only to you. If you'll draw from them the joy, nothing else will matter. 
And finally the most important.
Is modular origami a strange  hobby?Origami 3D is a kind of handicraft same as any other hobby. Some people love to collect stamps, others sculpt in wood or paint on canvas. The art of folding paper compared to those interests is not something entirely separate, perhaps a bit different, but therein lies its charm.If you ask someone who is fully dedicated to this art will understand that the paper is more than just a writing instrument. Paper is also the basis for creating great work, and their performance is not as easy as might first think. 

Dzięki, że jesteś! Każdy Twój komentarz motywuje mnie do dalszego tworzenia.
P.S. Odwdzięczę się za każdą obserwację


Papier do moich prac kupuję na:

2 komentarze:

  1. Origami to bardzo wymagające hobby ,powinnaś być dumna ,że to potrafisz ,a jak sprawia Ci to frajdę to tym bardziej :)
    Jak sama zauważyłaś naśmiewają się ci ,którzy sami niczego nie potrafią stworzyć !!

    OdpowiedzUsuń
  2. Lubię składać karteczki ,często robimy to z mama wieczorem :)

    OdpowiedzUsuń