29 września 2015

122. Czym jest dla mnie origami 3d? / What gives me 3d origami?

Origami 3d lub zamiennie używane origami modułowe to sztuka składania papieru i tworzenia z nich przestrzennych brył. 

Czym jest dla mnie origami 3d?
Origami jest dla mnie nie tylko hobby ale również miłym spędzeniem wolnego czasu. To zainteresowanie pozwoliło mi zagłębić się we wspaniały świat rękodzieła. Wykonując prace z papieru mogę oderwać się od rzeczywistości i skupić na czymś, co daje mi szczęście.


Czego nauczyło mnie origami modułowe?
Zamiłowanie do składania papieru nauczyło mnie przede wszystkim cierpliwości. To jest podstawowy czynnik, dla którego tak długo wytrwałam w swoim hobby. Oczywiście odzwierciedla się to również w codziennym życiu. Cierpliwość pomaga mi w pokonywaniu trudności. 


Kolejną ważną rzeczą jest rozwój własnej wyobraźni. Szczerze mówiąc nigdy nie narzekałam na brak pomysłowości, ale dzięki temu zainteresowaniu mogłam jeszcze bardziej pogłębić moją inwencję twórczą.
Rozwinął się również zmysł przestrzennego myślenia. By wykonać dany przedmiot z origami 3d, trzeba na początku wyobrazić sobie efekt końcowy a potem krok po kroku do niego dążyć. Tak składać ze sobą elementy by powstała z nich zamierzona figura. Przydają się również podstawy matematyki oraz fizyki.

Powyżej opisałam kilka elementów, dzięki którym origami 3d rozwija moją osobowość, ale najważniejszą z tych wszystkich rzeczy jest radość. Radość z procesu tworzenia oraz zadowolenie z końcowego efektu.*********************************

Origami 3D or used interchangeably modular origami is an art of paper folding and the formation of these spatial solids.What is a 3D origami for me?Origami is for me not only a hobby but also a nice spending free time. This interest allowed me to delve into the wonderful world of handicrafts. Working with paper can break away from reality and focus on something that gives me happiness. 

What I learned from modular origami?A passion for paper folding taught me most of all patience. This is a basic factor in why so long I persevered in this hobby. Of course, this is also reflected in everyday life. Patience helps me to overcome difficulties. Another important thing is the development of mine own imagination. Honestly I never complained about the lack of ingenuity, but thanks to this interest I could further strengthen my creativity.

I also have developed my sense of spatial thinking. To make an object of origami 3d, you have to imagine at the beginning of the end result and then step by step to pursue it. Consist with each other elements in order to create one intentional figure. Also useful foundations of mathematics and physics.Above, I described several elements that make origami 3d develop my personality, but most important of all those things is joy. The joy of the process of creating and satisfaction with the final outcome.

Dzięki, że jesteś! Każdy Twój komentarz motywuje mnie do dalszego tworzenia.
P.S. Odwdzięczę się za każdą obserwację


Papier do moich prac kupuję na:

1 komentarz: