Pytania i odpowiedzi

Questions & Answers 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące origami modułowego:

1. Gdzie kupić papier do wykonania origami 3d? / Where to buy paper for origami 3d?

Nie mam żadnego problemu z zakupem papieru do tworzenia prac z origami 3d. Możemy znaleźć bardzo dużo ofert na allegro czy w sklepach internetowych, wystarczy w wyszukiwarkę wpisać potrzebną frazę. Kolorowy papier znajdziemy również w sklepach z artykułami biurowymi czy papierniczymi. Ja polecam sklep:

www.shan.com.pl

Tutaj kupuję papier od kilku lat i jestem z niego bardzo zadowolona, ponadto ceny są dość przystępne a dostawa szybka.

There is  no problem with buying paper to create works of origami 3d. We can find a lot of offers on ebay and online stores, you just need to enter in the search phrase, you are looking for. Colored paper can also be found at office supply stores or stationery.


2. Jaka gramatura papieru do origami 3d jest najlepsza? / What paper weight is the best for origami 3d?

Do składania modułów z origami 3d najlepiej używać papieru o gramaturze 80g. Jest on wtedy odpowiednio plastyczny i miękki.

To make modules of origami 3d best use paper with a weight of 80g. It is then malleable and soft respectively.


3. Jak szybko ciąć papier pod moduły origami 3d? / How quickly cut paper into origami 3d units?

Oto moja metoda na szybkie cięcia papieru:  / Here's my method for fast cutting of paper:

https://www.youtube.com/watch?v=zBGNtFx1I60

4. Jak składać moduły origami 3d? / How to make origami 3d units?

http://mikaglo.blogspot.com/2015/01/jak-zaczac.html

5. Jakiego kleju używać? / What kind of glue to use?

Prace wykonane z origami modułowego warto wzmacniać klejem, by się z czasem się nie rozpadały. Najlepszy do tego jest klej introligatorski. Chociaż od kilku miesięcy używam zwykłych klei o średnio gęstej konsystencji, które też bardzo dobrze sprawdzają się w tym przypadku. Można kupić klej o pojemności 1 litr. Jest wtedy wydajny i opłacalny.

Works done with modular origami should strengthen by glue that over time will not disintegrate. You can use ordinary glue. Better buy glue 1 liter. It is time efficient and cost-effective.

6. Ile czasu zajmuje składanie modułów origami 3d? / How much time does it take to folding modules  for origami 3d?

Złożenie około 200 modułów przy odrobinie wprawy zajmuje około godziny. Jeżeli nasze origami ma około 1000 elementów to już mamy 5 godzin, plus czas na składanie. Origami modułowe to hobby dla ludzi cierpliwych.

Submission of approximately 200 modules with a little practice takes about an hour. If our origami has about 1000 pieces that we already have 5 hours, plus the time to submit. Modular origami is a hobby for people patient.


7. Gdzie kupić czarny papier do origami 3d? / Where to buy black paper for origami 3d?

Kilka lat do tyłu „modularze” mieli problem z zakupem czarnego papieru do tworzenia prac origami 3d. Dziś nie stanowi to żadnego kłopotu. Sporo ofert znajduje się na allegro, ale ja was odsyłam do sklepu:

www.shan.com.pl

A few years back, "handmakers" had a problem with the purchase of black paper to create works of origami 3d. Today, it's not a hassle. A lot of bids is located on ebay or online shops.

8. Co to jest origami modułowe? / Modular origami - what is it?

http://mikaglo.blogspot.com/2015/06/modular-origami-history-mikaglo.html

9. Czym różni się origami modułowe od origami 3d? / What the different between origami modular and origami 3d?

Tak naprawdę origami modułowe a origami 3d, to jedno i to samo. Istnieją po prostu zamienne nazwy. Można używać nazwy origami modułowe, która wywodzi się od modułów, czyli elementów z których powstają prace. Inną częstą nazwą jest origami 3d, oznaczające po prostu origami trójwymiarowe – przestrzenne, a nie zwykłe origami, które często kojarzone jest z płaskimi elementami, tworzonymi z jednej kartki papieru  z odpowiednią ilością zgięć.

In fact, modular origami and origami 3d, are one and the same. There are use just different names. You can use the modular origami name, which is derived from modules - elements to work with. Another common name is the origami 3d, meaning simply three-dimensional origami - spatial, rather than the usual origami, which are often associated with flat elements created from one sheet of paper with the appropriate amount of bends.


10. Jaka jest różnica miedzy origami 2d a 3d? / What the different between origami 3d and origami 2d?


Origami 3d jest odmianą, która odeszła od tradycyjnego składania prac tylko z pojedynczego kwadratowego arkusza papieru, czyli origami 2d. Większość modeli modułowych przedstawia bryły geometryczne o wysokiej symetrii. Składa się je z wielu identycznych lub podobnych modułów, zaś każdy moduł jest składany z osobnego arkusza papieru.

Origami 3D is a variety that departed from the traditional submission of entries only from a single square sheet of paper - origami 2d. Most models of modular represents a solid geometric high symmetry. It consists of a plurality of identical or similar modules, and each module is assembled from a separate sheet of paper.


11. Jakie wielkości moduły występują w origami 3d? / What kind of size are modules in origami 3d?

W origami modułowym występują przeróżne wielkości modułów, tak naprawdę zależne są one tylko i wyłącznie od naszych możliwości i umiejętności składania. Podstawową wielkością, najczęściej używaną jest 1/16 lub 1/32.

The modular origami are various sizes of modules, so they really depend only on our abilities and skills for submission. The basic size, the most commonly used is 1/16 or 1/32.

12. Co oznaczają 1/16 lub 1/32? / What does it mean 1/16 or 1/32?


Takie oznaczenie to nic innego jak wielkość modułu stworzonego z jednej kartki papieru A4. 1/16 oznacza, że z jednej kartki papieru A4 powstało 16 małych kartek tej samej wielkości, z których powstaną moduły. 1/32 to wielkość modułów o połowę mniejszych, niż wyżej wymienione i tak dalej.

This indication is nothing like the size of the module created from one sheet of A4 paper. 1/16 means that with one sheet of A4 paper was founded 16 small pages of the same size, which arise modules. 1/32 the size modules half smaller than those mentioned above and so on.

13. Jakiej wielkości moduły są najlepsze do składania? / What size of modules are the best to fold?

Najlepiej pracuje mi się z modułami wielkości 1/16 i 1/32. Są one optymalne do składania zarówno gotowych prac jak i poszczególnych elementów.

I like to work with modules the size 1/16 and 1/32. They are optimized to make both finished work as well as individual components.

14. Czym różni się moduł normalny a odwrócony? / What is the different between normal and reversed module?

Moduł normalny to taki, który układamy normalnie, w jedną stronę tworząc pracę. Natomiast, ten odwrócony, jak sama nazwa wskazuje, będzie odwrócony do pozostałych w przeciwnym kierunku.

Normal module is the one who put normally, one way to create works. On the other hand, reversed module, as the name suggests, it will be reversed to the other in the opposite direction.

15. Czym najlepiej lakierować swoje prace? / What use to gloss your works?

Prace z origami modułowego wyglądają dużo lepiej, gdy je polakierujemy. Takim sposobem nadamy im odpowiedni połysk ale także zabezpieczymy przed kurzem, wyblaknięciem koloru oraz ogólnym zniszczeniem. Do tego celu możemy użyć lakieru bezbarwnego w sprayu lub w puszce. Ja jednak używam w tym celu zwykłego kleju. Za pomocą pędzelka rozprowadzam go na całej powierzchni. Po wyschnięciu staje się przezroczysty i błyszczący.

Works with modular origami look much better when we give them gloss. In this way we give them a shine but also secured from the dust, fading color and general destruction. We can use a clear coat in spray or in the can. However, I am using for this an ordinary glue. I use a brush to distribute the glue over the entire surface. After drying, it becomes transparent and shiny.