26 stycznia 2015

7. Jak zrobić Angry Birds Blue z Origami 3d? / 3d origami blue angry birds tutorial


Od dłuższego czasu próbowałam wykonać postacie ze znanej gry Angry Birds techniką origami 3d. Lecz za każdym razem coś mi nie wychodziło. A to "ptaszki" były zbyt wąskie lub miały płaskie głowy. Jednym słowem odbiegały znacznie od oryginału. Sami możecie zobaczyć:


Pewnego dnia przeglądając serwis Youtube znalazłam ciekawy tutorial jak zrobić papierowe Angry Birds. Wykonując wszystko zgodnie ze wskazówkami w końcu się udało.
Niestety filmik usunięto, dlatego nie podam wam linka. Poniżej jednak zamieszczam prosty schemat, który udało mi się zapisać. Dotyczy on niebieskiego "wściekłego ptaszka".

1 do 9 rzędu - po 16 niebieskich modułów w rzędzie
10 rząd - 1 czerwony, 3 niebieskie, 1 czerwony, 11 niebieskich
11 rząd - 2 czerwone, 2 niebieskie, 2 czerwone, 10 niebieskich
12 rząd - 1 biały, 1 czarny, 1 biały, 1 niebieski, 1 biały, 1 czarny, 1 biały, 9 niebieskich
13 rząd - 2 białe, 2 niebieskie, 2 białe, 10 niebieskich
14 rząd - 1 biały, 3 niebieskie, 1 biały, 11 niebieskich
15 rząd - 16 niebieskich

czubek - od 4 modułów zmniejszając o 1 w każdym kolejnym rzędzie.

Powinniście otrzymać:


For a long time I was trying to do Origami 3d Angry Birds. But every time something was going wrong. And that "birds" were too narrow or have a flat head. One day I found on Youtube interesting tutorial how to make a paper Angry Birds. By doing everything according to the instructions in the end I finally succeeded. Unfortunately, the video was removed. Here, however, I present a simple scheme, which I was able to save. It concerns the blue "angry bird".

1 row to 9  - 16 blue modules 16 in a row  
10 row - 1 red, 3 blue, 1 red, 11 blue 
11 row - 2 red, 2 blue, 2 red, 10 blue 
12 row - 1 white, 1 black, 1 white, 1 blue, 1 white, 1 black, 1 white, 9 blue 
13 row- 2 white, 2 blue, 2 white, 10 blue 
14 row - 1 white, 3 blue, 1 white, 11 blue 
15 row - 16 blue 
the top - 4 modules reduces by 1 in each successive row.

Visit my gallery, you can see more of my works there.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz